Zajęcia odbywają się w kameralnej grupie (do 15 osób),

gdzie rytm dnia znacząco odbiega od sposobu spędzania czasu w szkole tradycyjnej.


Naszą szkołę z systemem łączy podstawa programowa.

Realizujemy ją na wiele sposobów, podążając za zainteresowaniami i możliwościami dziecka.


Wprowadzamy zagadnienia m.in. z edukacji finansowej, żywieniowej, przyrodniczej.


Nie zapominamy o fundamentalnych kompetencjach przyszłości, takich jak

np. umiejętność współpracy, kreatywność, inteligencja emocjonalna, przedsiębiorczość czy krytyczne myślenie.

Codzienność urozmaicamy spotkaniami z ciekawymi ludźmi,

którzy kochają to co robią i z pasją nam o tym opowiadają.


PLAN DNIA

7:45 – 8:30

Schodzenie się dzieci

trzy kwadranse na swobodny rozruch, rozmowy, książkę8:30 – 9:00

Wspólne śniadanie

9:00 – 9:30


Powitanie w grupie

krąg, ćwiczenia mindfulness, wprowadzenie do dnia, podczas którego omawiamy tematy i sprawy bieżące i dla nas ważn; planujemy, uczymy się wzajemnego szacunku poprzez mówienie i słuchanie innych.

Opowiadamy o tym, co nam się śniło, w jakich nastrojach jesteśmy i co u nas nowego9:30 – 13:00

Blok zajęć


z reguły są to zajęcia realizujące podstawę programową lub zainteresowania dzieci: projektowe, interdyscyplinarne –


o wymiarze praktycznym i angażującym, rozwijające kompetencje twarde i miękkie. Wzbogacone różnymi podejściami, metodami nauczania i realizowane w oparciu o bliskie nam pedagogiki13:00

Obiad

ciepły posiłek: możliwość zorganizowania cateringu dwudaniowego, bądź samej zupy.

Dzieci również mogą przynieść go ze sobą z domu13:30 – 16:00

Kreatywna przestrzeńna co dzień to przestrzeń dla siebie, czas na pracę własną, czytanie, rysowanie, planszówki,

wypełnianie ,,mapek kompetencji”; czas na bycie razem, refleksję, integrację; podsumowanie dnia,

porządkowanie po zakończonej pracy i przygotowanie otoczenia na dzień kolejny

Kreatywna przestrzeń to również projekty, spotkania, poszukiwanie pasji i czas na... nudę.

Bo nuda też jest rozwojem: twórczo pobudza i uwalnia kreatywność.

Tu także powstaje wiele wspólnie opracowywanych inicjatyw, takich jak kiermasze świąteczne, wystawy, projekty, spotkania tematyczne. Efekt końcowy jest od A – Z wynikiem pracy i współpracy dzieci.
© Fundacja Wysokie Loty | 2021

Nasze ptaszki lubią ciasteczka. Korzystając z naszej strony zgadzasz się na ich używanie.

Made With Brizy