Fundacja stworzona została by dodawać skrzydeł i przygotować bazę do lotu w dorosłe życie.

Pełni pasji i zaangażowania chcemy:


umożliwić dzieciom rozwój intelektualny, społeczny, emocjonalny i fizyczny

rozwijać dziecięce talenty

i zainteresowania

pobudzać kreatywność

i twórcze myślenie

poszerzać świadomość społeczną

w dziedzinie edukacji alternatywnej

wspierać i inspirować rodziców, kształcić i rozwijać w kierunku świadomego rodzicielstwa

koordynować, prowadzić i promować projekty edukcyjne na różnych etapach kształcenia; dla dzieci, młodzieży, dorosłych

stosować w edukacji rozwiązania innowacyjne, alternatywne i prospołeczne

organizować i współorganizować: zajęcia, szkolenia, warsztaty, spotkania, praktyki i konferencje, dla dzieci, młodzieży i dorosłych

... i czas pokaże co jeszcze.


„Szczęście dziecka nie jest jedynym celem, do którego dążymy;

chcemy także, by dziecko stawało się budowniczym samego siebie…"

Maria Montessori

Ale Frajda! alternatywna placówka szkolna w Śremie.

© Fundacja Wysokie Loty | 2022

Nasze ptaszki lubią ciasteczka. Korzystając z naszej strony zgadzasz się na ich używanie.

Made With Brizy