Kim jesteśmy? Jak działamy?

Jesteśmy nieformalną placówką szkolną realizującą podstawę programową MEN.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku i tak jak szkoła tradycyjna realizujemy ten sam materiał,

tylko w innej formie. Nie usłyszysz tu dzwonka, nie ,,wyciągniesz karteczki".

Nie zamykamy nauki w przedmiotach, także ich nie wartościujemy. Edukacja buduje człowieka.

Zależy nam, by była świadoma, w oparciu o relację, dialog, z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji, bez stresu i obaw. Chcemy, by Frajda była wielowymiarowym rozwojem; nauką samodzielności, kreatywnego, logicznego i twórczego myślenia, z zaopiekowanymi emocjami.

Tworzymy dla Was przestrzeń do poszukiwań, zachwytów, odkryć, marzeń i pasji.

Słuchamy, rozmawiamy, doświadczamy. By młodzi ludzie wyrośli na prawdziwych siebie.

O co chodzi? Na czym to polega?

Nasi podopieczni to dzieci z edukacji domowej. Rodzice zapisują dziecko do tradycyjnej szkoły.

Za zgodą dyrektora przechodzi na edukację domową (spełnia obowiązek szkolny poza szkołą systemową).

Jak każdy uczeń otrzymuje legitymację uczniowską oraz pod koniec każdego roku szkolnego

świadectwo ukończenia klasy.

Egzaminy?

Każdy rok szkolny zamykają egzaminy końcowe – sprawdzające. Nasza kadra pomaga przygotować

do nich dzieci. Egzaminy obejmują zagadnienia podstawy programowej. Odbywają są w szkole systemowej, do której zapisane jest dziecko. Dlatego warto wybrać tę, która ma już doświadczenie z ich przeprowadzania i która przychylna jest takiej formie kształcenia.

Wtedy egzamin, który kojarzy nam się z czymś stresującym może być ciekawym, pozytywnym wydarzeniem. Zwłaszcza dla dzieci, które nie mają złych doświadczeń związanych z egzaminowaniem.


W Polsce obowiązek edukacji zaczyna się od zerówki. Zerówka wolna jest od egzaminów.

W przypadku edukacji wczesnoszkolnej - klasy 1-3, obowiązują 3 egzaminy:


- pisemny: matematyka, polski, nauki przyrodnicze – razem, jako kształcenie zintegrowane

- ustny: rozmowa z nauczycielem

- angielski – tylko w formie ustnej


Ustny egzamin z reguły nie wygląda jak typowe ,,odpytywanie”. To rozmowa, obserwacja, podczas której dziecko opowiada i przedstawia nauczycielowi co robiło przez miniony rok i są to sprawy najróżniejsze:

od prac ręcznych, przez zielniki, prezentacje, po grę na instrumencie.

Na koniec roku dziecko otrzymuje świadectwo państwowe ukonczenia klasy z oceną opisową -

w przypadku nauczania początkowego. Z angielskiego natomiast uzyskuje ocenę liczbową.

Czesne?

Na dzień dzisiejszy nie otrzymujemy żadnej subwencji oświatowej.

Przychód z czesnego, wszystkich aktywności i zajęć dodatkowych przeznaczamy na funkcjonowanie

i dalszy rozwój naszej placówki. Zależy nam na tworzeniu ciepłego, bezpiecznego i inspirującego miejsca, w którym dzieci dobrze się czują i spędzają znaczną część dnia.

Biorąc pod uwagę różne możliwości finansowe zoptymalizowaliśmy ofertę, by czynnik ekonomiczny nie zamykał drogi do naszego spotkania. W miarę naszych możliwośi, oferta będzie na bieżąco dostosowywana do Waszych potrzeb.


Zastanawiasz się? Jesteś ciekawy lub podzielasz nasze spojrzenie?

Umożliwiamy dni i okresy próbne, które pomogą w podjęciu decyzji.

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy otwarci na dialog.

Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli nie wyczerpaliśmy odpowiedzi na Twoje pytania, zachęcamy do przejrzenia pozostałych treści

na naszej stronie lub do kontaktu z nami. Napisz maila lub zostaw wiadomoś: Messenger/ WhatsApp.

© Fundacja Wysokie Loty | 2021

Nasze ptaszki lubią ciasteczka. Korzystając z naszej strony zgadzasz się na ich używanie.

Made With Brizy